Về chúng tôi

 • CÔNG TY TNHH BOYAA INTERACTIVE (VIỆT NAM) được thành lập vào tháng 05 năm 2018, là một công ty được phát triển và vận hành những sản phẩm Internet di động. Tầm nhìn của công ty là làm nổi bật các đặc điểm văn hóa địa phương, phục vụ cộng đồng và tạo ra một công ty Internet với chủ đề tương tác thắng —— thắng với người dùng.
 • Mục tiêu của công ty là phát triển sản phẩm Internet tại thị trường Việt Nam và quảng bá tới khu vực Đông Nam Á. Cung cấp các sản phẩm di động Internet và dịch vụ có đặc điểm văn hóa địa phương liên quan tới game bài, tư vấn, tài phần mềm và mua hàng cho người dụng.
 • Mô hình kinh doanh là phát triển game bài có đặc điểm văn hóa địa phương trên điện thoại di động, thông qua những hoạt động quảng bá sản phẩm với hình thức online và offline, khuyến khích và hỗ trợ khách hàng tải sản phẩm Intertet di động và dẫn người dụng tạo giao dịch mua hàng về sảm phẩm chúng tôi.
 • 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • TEL:
  84-0128-6972176

  E-mail:
  iOS.BY.VietNam@gmail.com